Baby-motorik

Hvert 3. barn i dag er motorisk usikre, hvilket er langt mere end for blot 10 år siden.
Den største udvikling i hjernen og centralnervesystemet ses i 2-3-årsalderen. Der er udbredt enighed om, at mængden, kvaliteten og tidspunkt for de tidlige mentale og kropslige erfaringer har betydning for, hvordan hjernen udvikler sig. Selvom man lærer hele livet, er der det største potentiale for læring i de første leveår, hvor hjernens plasticitet er størst.
Der er en tæt sammenhæng mellem barnets motorik, og hvor meget det bevæger sig. Mange forældre har i dag en meget stillesiddende og inaktiv hverdag, og børn kopierer det vi gør som voksne. Vi kan som forældre hjælpe børnene allerede fra de er helt små ved at tumle med dem i det omfang de kan være med til.
Det handler i bund og grund om at få stimuleret barnets forskellige sanser, så det får en bedre forståelse af og fornemmelse for egen krop.
 
Som fysioterapeut har jeg bl.a. fokus på, at vi får stimuleret vestibulærsansen (balancesansen), den taktile sans (følesansen), den kinestetiske sans (muskel- og ledsansen) samt synssansen (øjenkontakt, øje-hånd koordination, barnets nysgerrighed mm.).
I ca. 75-90 min. kommer jeg med en kort introduktion til det faglige bag babymotorik, hvorefter vi laver øvelser sammen. Der vil være fokus på, hvordan sanserne hver især stimuleres med ganske få og/eller ingen redskaber, hvor der samtidig vil være fokus på en god kontakt mellem forældre og barn.
Jeg laver et program som passer specifikt ind hos Jer og til børnenes alder. Hvis I har nogle ønsker så sig endelig til.
 

Ønsker du vejledning til, hvordan du kan tumle med dit barn, så kontakt mig. Der er bl.a. mulighed for at:

  • Jeg kommer hjem til dig, hvor vi sammen kigger på dit barns behov. Jeg vil gennemgå øvelser I kan lave sammen, samt giver gode råd og vejledning til, hvordan du tumler med din guldklump.
  • I kan som mødregruppe booke 1-2 sessioner, hvor jeg kommer ud til jer, og vi sammen laver øvelser som stimulerer jeres børn.
  • Der kan som institution/dagpleje eller lign. bookes tid til vejledning i, hvordan I i løbet af dagen får givet børnene tilpas med motorisk udfordring.